SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

O nas

     Szkoły Specjalne SPSK to przyszłość dla Twojego Dziecka. Zostały one stworzone z myślą o indywidualnych potrzebach osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, a nauka w nich jest bezpłatna.
     Staramy się, aby szkoła sprostała oczekiwaniom uczniów a także aktualnym potrzebom społecznym. W naszej pracy stosujemy nowatorskie  metody i narzędzia oraz  angażujemy  się w projekty, które pomagają nam w udoskonalaniu naszej  działalności.
    Misją naszych szkół jest wychowanie w duchu chrześcijańskim, przekazanie młodemu człowiekowi odpowiedniego systemu wartości, wspieranie wychowawczej roli rodziny, akcentowanie godności każdego człowieka i troska o integralny (wszechstronny) rozwój ucznia.
    Celem dyrekcji i całej kadry jest, to by uczniowie, których mamy pod opieką byli śmiałymi i świadomymi siebie Polakami znającymi swoje prawa i obowiązki.
   Od 2010 roku prowadzimy zajęcia w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Łukasińskiego 24, gdzie warunki lokalowe pozwalają na organizację pracy i swobodne funkcjonowanie uczniów w mało licznych grupach. Nasze pracownie są wyposażane w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne.
     Najważniejszym dla nas priorytetami jest bezpieczeństwo ucznia. Uczeń od momentu przekroczenia progu szkoły pozostaje pod naszą opieką, zarówno podczas zajęć jak i przerw.  Staramy się, by każde dziecko wychowywało się w atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania i  poczuciu godności. W nauczaniu podążamy za indywidualnym tempem rozwoju ucznia, respektując jego możliwości i potrzeby.

      Chcemy aby nasi uczniowie:

 • nie byli anonimowi,
 • czuli się wartościowymi i pełnoprawnymi członkami społeczeństwa,
 • przełamywali swe bariery i ograniczenia,wyrośli na samodzielnych i odpowiedzialnych ludzi,
 • kierowali się w życiu chrześcijańskim systemem wartości,
 • czuli, że są kochani i potrzebni.

  Co nas wyróżnia:
 • mało liczne oddziały klasowe,
 • indywidualne podejście do ucznia, jego procesu kształcenia, sukcesów i problemów,
 • możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach dodatkowych,
 • inspirujące i nowoczesne wnętrze,
 • wysoko wykwalifikowana kadra, nasi nauczyciele na bieżąco uczestniczą w różnych szkoleniach,
 • współpraca z licznymi specjalistami na terenie szkoły
 • bezpłatna nauka
 • organizacja Turnusów Rehabilitacyjnych
 • pracownie egzaminacyjne
 • dowóz do szkoły,
 • pomoc w organizacji praktyk zawodowych,
 • KOMPLEKSOWA EDUKACJA – DO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO AŻ DO WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

Galeria

 • zakończenie roku szkolnego 2006/2007
 • Dzień Godności 2006
 • wycieczka do Krakowa - listopad 2006
 • Bierzmowanie - wrzesień 2006
 • pielgrzymka katolickich szkół SPSK na Jasną Górę - 2006
 • z wizytą u Arcybiskupa - 2010
 • dar od naszych uczniów - Matka Boża Częstochowska
 • pielgrzymka katolickich szkół SPSK na Jasną Górę - 2011
 • z wizytą w Caritas
 • dzień sportu 2007
 • Mrzeżyno - 2005
 • z wizytą w diecezji - 2005
 • uroczyste nadanie imienia szkole - Św. Antoni z Padwy -2008
 • uroczyste nadanie imienia szkole - Św. Antoni z Padwy -2008
 • pielgrzymka katolickich szkół SPSK na Jasną Górę - 2011
 • Akt Credo wręczany p. dyrektor Antoninie Chmielewskiej z rąk Arcybiskupa Wacława Depo podczas święta nadania imienia kaplicy Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
 • zajęcia uczniów podczas muzykoterapii
 • zajęcia praktyczne uczniów - rzeźby z masy solnej
 • zajęcia praktyczne uczniów w pracowni technologicznej
 • zajęcia interaktywne z tablicą multimedialną