SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Wszystkich ludzi dobrej  woli, o sercach otwartych na potrzeby innych zachęcamy do przekazania 1%  swojego podatku na rzecz naszej placówki. 1% to niedużo, ale razem możemy sprawić, że rzeczywistość otaczająca naszych uczniów stanie się choć trochę lepsza.

Nie bądź obojętny – Przyłączysz się do nas?

 Kwotę 1 % odliczoną od podatku należnego Urzędowi Skarbowemu, wpisujemy w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego ( PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wraz z następującymi danymi :

SPSK
  Szkoły Specjalne SPSK w Częstochowie
Numer KRS - 0000044175