SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) - Szkoła Podstawowa

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) to największa doroczna akcja na rzecz bezpieczeństwa w internecie. W tym roku obchody DBI w Szkole Podstawowej trwały przez cały luty. 
Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, dlatego postawiliśmy na prace zespołowe. Uczniowie uczestniczyli w grupowych zajęciach warsztatowych, również konkurs plastyczny przybrał formę pracy zespołowej. 
Nauczyciele wraz z klasami wspólnie wykonali piękne gabloty i plakaty, poniżej prezentujemy część z nich. Wszystkie prace charakteryzowały się pomysłowością, dlatego każdy zaangażowany uczeń otrzyma upominek. Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa 3 c, która wykonała pracę przestrzenną „Komputer marzeń”. 
Gratulujemy! Bądźcie bezpieczni w sieci.
MKD