SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci  Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzony corocznie 1 marca poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.    

Żołnierze Wyklęci często zwani Żołnierzami Niezłomnymi w ramach ruchu partyzanckiego, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Walcząc z siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej.

Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami nagrali film, w którym przedstawili w bardzo podniosły sposób losy wybranych żołnierzy, zwanych Wyklętymi. W sposób szczególny wspomniano postać ks. Gurgacza Kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, który nie bał się mówić, że partyzanci walczyli z ustrojem narzuconym Polakom siłą.

Na uznanie zasłużyli uczniowie występujący w filmie, którzy dali wyraz szacunku wszystkim tym, którzy tak ofiarnie walczyli o odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności państwowej.