SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Pdp się zbroi

Tak, to prawda. Zbroimy się! Naturalnie nie w pistolety czy inne śmiercionośne narzędzia, ale w przybory szkolne na miarę współczesnych wymagań. W przeddzień obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu każdy z uczniów otrzymał tablet! Zostały one ufundowane  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Program OSE. Nieco wcześniej pracownie klasowe doposażono w ekrany multimedialne i sprzęt komputerowy! Wszystko po to, aby młodzież mogła w praktyce b e z p i e c z n i e posługiwać się internetem podczas zajęć lekcyjnych.

 WZ