SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Szanowni Państwo!

Z wielką radością serca zwracam się do Państwa, zapraszając wszystkich w dniu 8 grudnia 2020r. w Uroczystość Nielokalnego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,  na Święto Patronalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich.

Nasze wspólnotowe  świętowanie  rozpocznie się Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej o godz. 12.30.

            Zapraszam wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców do duchowego uczestnictwa  
we Mszy św. z wykorzystaniem zdalnego  przekazu  internetowego  z Jasnej  Góry:  https://spsk.edu.pl/swieto-patronalne.

Dyrektor Violetta Błasiak