SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Konkurs piernikowy

 REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNE WYPIEKI”

W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY SPSK

 IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W CZĘSTOCHOWIE

 Celem konkursu jest:

  • stworzenie w szkole atmosfery świąt Bożego Narodzenia ;
  • kształtowanie umiejętności kulinarnych przy zachowaniu zasad BHP;
  • kultywowanie i upowszechnianie tradycji przygotowania wypieku bożonarodzeniowego.

 Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń. Prace będą oceniane indywidualnie. Nie może to być praca zbiorowa.
  2. Prace konkursowe mają być zrobione z piernika, o dowolnym kształcie i formie ( nie ma wyszczególnionych kategorii).
  3. W Konkursie mogą brać udział również uczniowie uczący się zdalnie. Wystarczy tylko upiec pierniczki, zrobić zdjęcia i wysłać je do wychowawcy.
  4. Nagrody przyznawane są indywidualnie dla ucznia.
  5. Prace proszę złożyć do 15.12.2020 r.
  6. Ogłoszenie wyników nastąpi 16.12.2020 r.

 Zasady oceniania: 

1. Pracę będzie oceniała komisja powołana przed organizatora.

2. Podczas oceny będzie brana pod uwagę:

- praca włożona w przygotowanie ozdoby piernikowej;
- estetyka wykonania;
- pomysłowość;
- precyzja i  dokładność wykonania pracy;

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 16.12.2020 r. przez radiowęzeł. Nagrody zostaną wręczone indywidualnie w dniu ogłoszenia wyników.

 Wszelkich informacji udzielają: p. M. Binek-Sypek i p. A. Kościelna