SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

11 listopada - Święto odzyskania niepodległości

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 102 - Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości został nagrany film, w którym udział wzięli uczniowie naszych szkół. Z okazji Święta  11 Listopada nastąpiła projekcja nagrania. Film przypomniał najważniejsze wydarzenia historyczne. Przedstawiona została sytuacja polityczna kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Został ukazany duch narodu polskiego, który wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Mamy nadzieję, że każdy uczeń świadomie i godnie uczcił Narodowe Święto Niepodległości. Była to lekcja historii i patriotyzmu, w której mogliśmy uczestniczyć.

Kolejny raz  z dużym zaangażowaniem, nasza społeczność szkolna przyłączyła się do akcji MEN „Szkoła do Hymnu” i wspólnie 10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 został odśpiewany Hymn Polski, „Mazurek Dąbrowskiego”.

 

Galeria