SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Ważna informacja dla uczniów szkoły branżowej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NAUCZANIA W SZKOLE BRANŻOWEJ

Od dnia 9.11.2020r. szkoła branżowa

pracuje w trybie stacjonarnym.

Wszystkie zajęcia ( również zajęcia praktyczne) odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 

Zapraszamy uczniów na zajęcia.

Uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych z powodów przestrzegania zasad epidemiologicznych, będą otrzymywać materiały nauczania od nauczycieli uczących na platfomę Teams. Prosimy tych uczniów o systematyczne sprawdzanie wiadomości na poczcie elektronicznej.

Login i hasło do platformy Office posiada każdy uczeń naszej szkoły.

Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie będą odbywać się w poszczególnych klasach i grupach w dniach zgodnych z planem zajęć o godz.16 na platformie Teams.

 


Z pozdrowieniami

Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne