SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Informacja w sprawie zdalnego nauczania szkoły Przysposabiającej do Pracy

Dzień dobry.
Proszę wszystkich uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy o założenia konta na naszej platformie office 365. Dzięki temu będziemy się mogli  kontaktować z wszystkimi pracownikami naszej szkoły.
Poniżej zamieszczamy instrukcję logowania do platformy office 365 oraz aplikacji Teams, która jest 
bezpośrednim programem do zdalnego nauczania i komunikowania się.

Wicedyrektor Marta Łącka - Wąs

 

instrukcja logowania - pobierz

instrukcja obsługi - pobierz