SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO  2020/2021

KATOLICKIEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSOSABIAJĄCEJ DO PRACY SPSK W CZĘSTOCHOWIE

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.

01 września 2020 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna.

23 grudnia-31 grudnia 2020 r.

3

Ferie zimowe.

01 lutego – 14 lutego 2021 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna.

01 -06  kwietnia 2021 r.

7

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

 

02 LISTOPADA 2020 r.

04,05 styczeń 2021 r.

04 czerwca 2021 r.

8

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca 2021 r.

9

Ferie letnie

26 czerwca  – 31 sierpnia 2021 r.