SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com

Słowo do Rodziców

      Szanowni Rodzice dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dziś macie nieograniczoną możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka. Kierując się jego dobrem zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszych szkół, w których nauka jest bezpłatna.

      Chcąc uspokoić Państwa obawy, pragnę powiedzieć, że program nauczania w naszych szkołach jest taki sam jak w placówkach ogólnodostępnych. Formy jego przekazywania i realizowane treści są jednak dostosowane do możliwości i potrzeb Państwa dziecka. Indywidualizacja procesu kształcenia stwarza dziecku duże możliwości rozwoju edukacyjnego i społecznego.

      Zapewniam też, że na świadectwach, dyplomach i legitymacji szkolnej nie używa się określania „szkoła specjalna” ( zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych statutów w szkołach publicznych).

     Nasze szkoły to miejsce, w którym Wasze dziecko będzie się rozwijać w miłej i życzliwej atmosferze. Jego osoba nie będzie anonimowa, a napotkane trudności pomoże mu rozwiązać zespół specjalistów. Tym co wyróżnia naszą placówkę jest wysokie poczucie bezpieczeństwa i wychowanie w duchu katolickim oparte na poszanowaniu godności i kształtowaniu moralności każdego człowieka.

     Bezpłatnie zadbamy o cały proces edukacyjny Państwa dziecka; od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i warsztaty terapii zajęciowej.

     Nasza oferta skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz Autyzmem i zespołem Aspergera.

 Wybierając nasze szkoły dla swojego dziecka zyskujecie:
- bezpłatną edukację,
- darmowe podręczniki,
- bezpłatny dowóz dziecka do szkoły,
- możliwość zakwaterowania w internacie,
- zindywidualizowane zajęcia w małych grupach,
- wszechstronny rozwój dziecka ( w szkole działają liczne koła zainteresowań),
- ciągłość procesu kształcenia (od szkoły podstawowej do WTZ),
- opiekę specjalistów (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant),
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- praktyki zawodowe,
- możliwość dożywiania i pomocy materialnej,
- wyjazd na turnus rehabilitacyjny i zieloną szkołę,

- możliwość korzystania ze świetlicy (do godz.16).

     Atmosfery panującej w naszej szkole nie da się opisać, gdyż nie można słowami zastąpić uśmiechu dziecka. Zatem zapraszam Państwa wraz z dziećmi do odwiedzenia naszej placówki w dogodnym terminie. Wizyta stworzy Państwu możliwość konsultacji ze specjalistami, a dziecku pokarze inne, przyjazne oblicze szkoły.

 Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły